logo vydavatelství Šťastní lidé

Právě vyšla slibovaná a očekávaná kniha Ruperta Spiry

Právě vyšla slibovaná a očekávaná kniha Ruperta Spiry

PŘIROZENOST VĚDOMÍ, Eseje o Jednotě mysli a hmoty je na světě! První kniha Ruperta Spiry vyšla v češtině. Na Mikuláše jsme ji naskladnili a dnes už leží na pultech knihkupectví U Džoudyho a odchází na mnohé adresy z objednávek našeho e-shopu, do měst po celé naší Republice i na Slovensko.

Rupert Spira přední soudobý učitel neduální nauky

Do přediva duchovní literatury v češtině přibyla významná zlatá nit. Rupert Spira přispívá velkým dílem k pochopení neduality v myslích lidí vychovaných na Západě. Je jedinečným duchovním učitelem v tom, že do detailu, s důsledností podobnou vědeckému bádání, ukazuje našim „západním“ myslím, srozumitelně a jasně, jak objevovat svou vlastní podstatu či přirozenost. Jazykem běžným vysvětluje neběžné, vědom si toho, že cokoliv, co lze myslí vymyslet a vyslovit, je pravda pouze relativní. Přesto využívá řeč k tomu, aby popsal co nejvěrněji to, co je nepopsatelné. A nutno říci, že mistrně! Chce díky slovům probouzet naši paměť, pomoci nám rozpomenout se, kdo skutečně jsme. Nabízí mnoho osvobozujících náhledů či myšlenek a věří, že si každý najde ty střípky symbolů skutečného poznání, které zapůsobí na každého z čtenářů či studujících tak, aby mohli svým osobitým způsobem objevit přirozenost své mysli a podstatu sebe sama.

Sebepoznání prostřednictvím zkušenosti uvědomování

V našich krajích je atmavičára (sebedotazování Kdo jsem), doporučovaná jedním z největších tichých učitelů naší doby Ramanou Maharšim. Je u nás známá hlavně díky našemu mystikovi Eduardu Tomášovi a jeho ženě Míle. Poznání „Kdo skutečně jsem?“ je středobodem i Rupertovy knihy. Jak jinak? Rupert v ní ale otevírá novou, neotřelou bránu. Otázka „Kdo jsem?“ je podle něj od dob Maharšiho překryta mnoha vrstvami myšlenek vycházejících z nepochopení neduality a z podvědomých sfér mysli.

Objevení nové „brány“ ke zdroji, k sebepoznání

Rupert Spira přichází s novou branou k absolutnímu poznání. Tou branou je rozpoznání, že si „uvědomuji“. Uvědomování si samotného uvědomování je klíčem k pochopení, kdo jsem, učí Rupert Spira. Spočinutí ve zkušenosti uvědomování je tou vzácnou branou, kterou nám kniha otevírá. Podobá se bráně sebe-dotazování „Kdo jsem?“, nicméně přímá zkušenostuvědomování samého je bezprostřední. Je přístupná každému, bez ohledu na vzdělání, barvu, náboženství, předchozí praxi a zkušenosti, čteme v esejích. Jenže uvědomování samotné, prožitek vědomí uvědomujícího si samo sebe, je zkušeností nám natolik blízkou a intimní, že ji jako samozřejmost zcela přehlížíme ve prospěch vnějších, objektových prožitků. Je samotným základem našeho Bytí, podstatou nás samých. Pokud si uvědomíme, učí Rupert, že jsme čistým uvědomováním neboli vědomím samým, osvobozování se postupně stane naší každodenností. Rozšíří se naše mysl i životní energie a prožívání zkušenosti lásky a míru postupně prostoupí naším životem. V tom je kniha veskrze praktická. Nejde o pouhé filozofické pojednání.

Podporovatel Rupertovy práce – Deepak Chopra

Máme tedy v našem „poli“ v podobě knihy Ruperta Spiry silné a moudré vedení na přímé cestě duchovního sebepoznání. Je to vedení precizní, přímé, bez kompromisů a přitom laskavé. Rupert říká, že nepřichází s ničím novým. Věčná pravda o naší existenci je tu odpradávna, stará jako lidstvo samo. Přichází však s mnoha svěžími úhly pohledu. Deepak Chopra se nechal slyšet, že díky Rupertovým slovům dochází k mnohem hlubšímu pochopení, než zažívá u jiných učitelů.

Nepodmíněné štěstí

Přejeme vám, ať najdete v knize Ruperta Spiry to, co vaše mysl potřebuje ke své transformaci a sebe-chápání, a postoupíte dále na své cestě lidské bytosti ke štěstí, míru a lásce, které nejsou ničím podmíněné, vycházejí z rozpoznání našeho společného zdroje.

Připojujeme se slovy Eduarda Tomáše – Kéž jsou všechny bytosti šťastny.

Zůstaňte ve spojení