logo vydavatelství Šťastní lidé

Nalezení míru během vypuknutí COVID-19

Něco v nás, v našem prožívání, je stálé a neměnné. Rupert mluví právě o tom. Turbulentní doba dává paradoxně příležitost pocítit silněji toto neměnné v nás, stálý zdroj skutečného štěstí a míru.

Zůstaňte ve spojení