logo vydavatelství Šťastní lidé
  • Přirozenost vědomí

PŘIROZENOST VĚDOMÍ

Eseje o jednotě mysli a hmoty

Autor Rupert Spira
Skladem
279.00 Kč / 11.16 € 328.00 Kč
Přirozenost vědomí
Přirozenost vědomí
Přirozenost vědomí
Přirozenost vědomí

Rupert Spira v knize PŘIROZENOST VĚDOMÍ trpělivě, jemně, leč bez kompromisů vysvětluje, že jediné, co poznáváme, jsou naše zkušenosti, a že ve zkušenosti poznáváme jedině mysl, a v mysli skutečně zažíváme pouze jediné – pouze a jedině samo uvědomování neboli Vědomí samé. Nic víc. Vede nás na přímé cestě k vlastní zkušenosti, co je přirozeností našeho vnitřního a současně i podstatou takzvaně vnějšího světa. Transformativní slova jeho esejí převracejí naše iluzorní představy. Rupert mistrně používá slova k přiblížení se pochopení toho, co je nepopsatelné. V knize najdeme proto i mnoho ilustrativních příběhů, básní západních mystiků i esenciálních citátů mistrů a umělců Východu.

Rupert Spira je současný, moderní duchovní učitel, který výrazně, leč skromně působí na poli ne-duální nauky. Ve svých esejích vede naši mysl přímo k její podstatě – k Vědomí. Krok za krokem odkrývá vrstvy mnoha iluzí a nepochopení, která jsme na cestě své výchovy a vzdělávání v západním systému přijali za pravdivá. Přesvědčivě ukazuje, že vše, co mysl může poznat, je pravda přinejlepším relativní. Trpělivě vede čtenáře k vlastní zkušenosti, co je pravda absolutní, neboli za všech okolností, podmínek a pro všechny lidi. Obrací naši mysl „dovnitř“, ke zdroji, k Bytí, k samotnému Vědomí, které je naší jedinou realitou i realitou takzvaně vnějšího světa.

PŘIROZENOST VĚDOMÍ je hluboká a precizní kniha o nauce ne-duality. Autor v ní mluví jazykem srozumitelným pro naše mysli, i pochopitelným vzhledem k našim zkušenostem lidí Západu. Do detailu a ze všech stran odkrývá bránu k sobě sama, ke svému skutečnému sebe-poznání. Jakoby měl v ruce, slovy Deepaka Chopry, vzácný diamant a chtěl nám ukázat všechny jeho plošky, abychom díky tomu mohli sami objevit, na základě své vlastní zkušenosti, „Kdo jsem“.

V knize najdete skutečně nesmírné množství laskavých, osvobozující myšlenek pro transformaci nevědomosti mysli, aby mohla být lépe nápomocná objevení svého zdroje i poznání „Kdo jsem“ a také proč a jak jsem. Proto je kniha vpravdě velmi praktická, nikoliv jen dalším představením filozofického pojednání. Spira připomíná, že cokoliv vytvořené myslí, je konceptuální a vede naši mysl mistrně, byť pomocí myšlenek, přímo až na „kraj poznatků“. Připravuje ji laskavě, vlídně a účinně „sjednocení“ se skutečnou realitou, kterou ve skutečnosti nikdy nepřestala být; na probuzení se v absolutním poznání a pravdě o své existenci-neexistenci. Na poznání, pro něž se ona sama musí rozplynout.

  • Měkká vazba
  • 216 stran

Zůstaňte ve spojení